Temiz » Biyografi

Biyografi

Hacı Bektaş-ı Veli

Gerçek ismi, Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan , Hacı Bektaş-ı Veli Horasan'ın Nişabûr şehrinde 1281 senesinde doğdu.

Devamini Oku

Hz. Ebû Bekir a.s.

Hz Ebû Bekir, 571'de Mekke'de dünyaya gelmiş, güzel hasletlerle tanınmış ve iffetiyle şöhret bulmuştur.

Devamini Oku

Ashab-i Kehf

Efsane'ye göre 250 yılları civarında Dakyus (Dakyanus veya Decius) adlı bir kral'ın yönettiği putperest bir ülkede 7 genç Hristiyanlık'la suçlanır.

Devamini Oku

2. abdülhamithan

(21.09.1842)- (10.02.1918)
Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve İslam halifelerinin doksan dokuzuncusu.

Devamini Oku

1. Abdülhamidhad

( 13.03.1725)- (28.03.1789)
--------------------------------------------------------------------------------
Osmanlı padişahlarının yirmiyedincisi ve İslam halifelerinin doksanikincisi.

Devamini Oku

Abdülmecid Han

( 25.04.1823)- (25.06.1861)
--------------------------------------------------------------------------------
Osmanlı sultanlarının otuzbirincisi ve İslam halifelerinin doksanaltıncısı

Devamini Oku

Abdülaziz Han

( 08.02.1830)- (04.06.1876)

Osmanlý padiþahlarýnýn otuzikincisi ve Ýslam halifelerinin doksanyedincisi.

Saltanatý: 1861-1876
Babasý: II. Mahmud Han- Annesi Pertevniyal Sultan
Doðumu: 8 Þubat 1830 Vefatý: 4 Haziran 1876

Devamini Oku

Hazret-i Ibrahim a.s.

Hazret-i İbrahim, Kur'ân-ı Kerîm ve hadis-i şeriflerde isminden çokça bahsedilen ulu'l azm bir peygamberdir.

Devamini Oku

Fatih Sultan Mehmed

( 11.01.1432)- (26.02.1481)
Yedinci Osmanlı padişahı ve İstanbul'un Fatihi.

Devamini Oku

Necip Fazıl Kısakürek

26 Mayıs 1904′te, Perşembe günü sabaha karşı, İstanbul’da büyük bir
konakta doğdu.

 

Kayıtlı bir şecereyle, Alâüddevle devrinin Şeyhülislâmı Mevlâna Bektût Hazretlerine dayanan ve Osmanoğullarından daha eski bir familya olan Dülkadiroğullarına bağlı “Kısakürekler” soyuna mensuptur.

 

Babası, Mekteb-i Hukuk mezunu, Bursa’da âzâ mülazımlığı, Gebze savcılığı ve kısa ömrünün son senelerinde Kadıköy hakimliği görevlerinde bulunmuş, gayet enteresan ve alakaya değer bir insan olan Abdülbâki Fazıl Bey (öl. 29 Kasım 1920); annesi, Girit muhacirlerinden bir ailenin kızı, kayıtsız şartsız teslimiyet örneği, derin ve fedakâr bir müslüman- TÜRK kadını Mediha hanımdır. (öl. 10 Haziran 1977)

Devamini Oku

« geri 1 2 3 4 5    ileri »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Alt Kategoriler

Ana Bölümlerimiz

Hikaye SitelerindenTemiz hikayeler en kapsamlı hikaye sitesi
Bir Hikaye | Bilim | Hikayeler